Impressie RSB vergadering

Op woensdag 20 september hebben Hans Dijkers en ik de vergadering van de RSB bijgewoond. Om te bewijzen dat ik best goed heb opgelet volgt hier een verslag van mijn indruk tijdens die vergadering waarbij ik er een aantal punten uitlicht die naar mijn mening interessant zijn voor de leden van onze vereniging.

De eerste punten van de agenda werden vrij vlot afgewerkt. Het jaarverslag van de RSB werd vrijwel zonder commentaar goedgekeurd. Het bevatte dan ook weinig schokkende zaken. Het vermelden waard is dat de RSB in plaats van met een begroot verlies van ruim 5000 het jaar met een klein positief resultaat heeft afgesloten.

Verder is er een aanzienlijk bedrag beschikbaar voor festiviteiten rondom het 75-jarig jubileum van de RSB. Daarover verderop in dit stukje meer.

Een punt waar langdurig over werd gediscussieerd was de aanpassing van het huishoudelijk reglement en het competitiereglement. Een deel ging over de ledenadministratie en contributieafdracht aan de RSB. Daar zal ik jullie verder niet mee vermoeien, relevant maar slechts van belang voor de secretaris en penningmeester. Heel langdurig werd er gesproken over dispensatiespelers en of vooruitgespeelde partijen wel dan niet meetellen voor het minimum aantal op te stellen spelers (5) in een RSB wedstrijd.

Puur op persoonlijke titel spreek ik hierover de woorden uit dat het mij verwondert hoe sommige mensen kunnen vallen over woorden en formuleringen van reglementteksten in situaties die zich zelden of nooit voordoen.

Gelukkig werd deze sessie onderbroken door een pauze.

Na deze pauze stelde Arjan Rutten nog een interessante zaak aan de orde. Wat te doen bij het afgaan van een mobiele telefoon tijdens een RSB wedstrijd.

Zelf vond hij het bitter als er iemand haastig vanuit zijn werk aanschuift voor zijn RSB partij en in de haast vergeet zijn mobiel uit te zetten. Als dat kreng afgaat dan is het zuur als dat meteen een nul oplevert.

Hierover volgde een interessante discussie waarbij voor en tegenargumenten werden uitgewisseld.

De voorstanders van de 0 wezen op het FIDE reglement dat zou moeten gelden en op het feit dat alle acht spelers van een team hun mobiel af zouden kunnen laten gaan zonder dat daar een sanctie op zou staan. Hier zouden alle clubleden last van hebben.

De voorstanders van Arjan’s voorstel brachten naast het al door Arjan genoemde argument in dat wij toch vooral amateur-schakers zijn, dat we er niet vanuit moeten gaan dat we een stelletje harken zijn die bewust onze telefoon aan laten staan en dat als je leden wilt behouden het sanctioneren op deze manier niet de weg is. Ook werd geopperd dat het voor degene die wint om 5 over 8 omdat de telefoon van zijn tegenstander afgaat ook niet leuk is. Amateurs komen om te schaken.

Na het uitwisselen van de argumenten werd er gestemd. De meerderheid (ook ik namens onze vereniging) was voor het voorstel van Arjan dat door de vergadering wel een beetje werd verfijnd:

Bij een teamwedstrijd zal het afgaan van een  mobiele telefoon voor de spelers van beide teams een waarschuwing zijn. De tweede keer dat er tijdens de wedstrijd een telefoon afgaat, ongeacht bij welk team zal tot een 0 leiden. Dit is een afwijking t.o.v. Het FIDE reglement. Uiteraard is het wel de bedoeling dat de teamleiders en de wedstrijdleiders alle spelers voorafgaand aan de partij wijzen op het feit dat de mobiel uit moet staan.

Een volgend interessant punt was de aankondiging van het jubileumtoernooi.

Deze wordt op 4 november gehouden in Sliedrecht en zal een waar schaakfeest worden. Een groot toernooi, simultaan gegeven door Timman en van Mil en een schaakcafé zijn een greep uit de dingen die georganiseerd worden. Houd dit in de gaten, het lijkt zeer de moeite waard voor de schaakliefhebber.

Tot slot was er de loting voor het bekertoernooi voor clubteams. Ons team werd gekoppeld aan het team van Onesimus.

Voordat we naar huis gingen wist Hans nog 60 notitieboekjes voor een prikkie mee te krijgen die we met woekerwinsten aan jullie zullen proberen door te verkopen :>)

Cees Klein

Leave a Comment