Verslag openingswedstrijd van ons 3e team

Maandagavond 5 oktober 2009. Het is een druilerige avond. Bij mijn aankomst bij het “schaakhuisje” aan de JA Beijerinkstraat zie ik 5 donkere figuren samengeschoold onder een paraplu  staan. Nadat ik uitgestapt ben, blijkt de schaakstemming er heel goed in te zitten. Allen zijn zeer gemotiveerd en beloven er het beste van te zullen maken. Even later komt ook Ben aangereden zodat het team voor dat moment kompleet kan worden genoemd. Theo had aangegeven zelf rechtstreeks naar Barendrecht te rijden. Om vanuit Capelle via Nieuwerkerk naar Barendrecht te rijden zou uit milieutechnisch oogpunt geen aanrader zijn.

Ben beschikt over een TomTom in de auto dus afgesproken wordt, dat ik hem zal volgen. Met een TomTom moet Barendrecht tenslotte zeer eenvoudig te vinden zijn. Het bleek echter al zeer moeizaam te zijn om met TomTom Nieuwerkerk uit te komen. Het probleem lag in het feit dat de Verlengde Europalaan met Parallelweg wegens wegwerkzaamheden volledig waren afgesloten. Ben zorgde ervoor dat we een uitgebreide sightseeing van “Nieuwerkerk by Night” kregen. De reis verliep verder voorspoedig en iets voor achten arriveerden we bij de Barendrechtse schaaklokatie. Ca. kwart over acht kompleteerde Theo het team en werd met de strijd begonnen.

 

Barendrecht 2 is volgens mededeling van de tegenstanders het afgelopen seizoen boven verwachting gepromoveerd naar de 3e klasse. Probeerde men met deze mededeling zand in onze ogen te gooien? De snelle uitslag van de partij van Wouter aan bord 4 leek deze stelling te staven. De tegenstander van Wouter had slechts 9 zetten (in een half uur) nodig om hem te vloeren door een stikmat! Een dameoffer lag daaraan ten grondslag. Keurig gedaan door de Barendrechter. Wouter had het door deze ervaring de gehele avond zwaar. Voor de liefhebbers is zijn partij op de site van Barendrecht te volgen!

 

10 minuten later wordt de stand gelukkig weer in evenwicht gebracht. In 15 zetten weet ik mijn tegenstander aan bord 3 mat te zetten. Een zucht van verlichting klinkt op binnen het team.

 

Aan bord 8 viel Han van der Hoeven in voor Cees Verschoor. Han had mij al per mail en persoonlijk toegezegd zijn stinkende best te zullen doen. En dat is hij daadwerkelijk nagekomen. Na ruim een uur schuiven met de stukken kwam Han een pionnetje achter, maar dat zag er niet echt verontrustend uit. Alles leek nog mogelijk. Om half 10 biedt Han zijn tegenstander remise aan, en dit aanbod (ondanks missende pion van Han) werd na overleg met de teamleider geaccepteerd. Stand: 1,5-1,5

 

Aan bord 5 Harry Laan. Deze partij gaat snel. Om 9uur heeft men al de 35 zetten gehad. Harry staat op dat moment 2 pionnen voor, maar voorzichtigheid is wel geboden. Gelukkig houdt Harry goed zicht op het verloop en speelt deze partij netjes uit naar winst. 1,5-2,5.

 

Aan bord 7 Jelle Versluis. Om 9 uur 1 pion voorsprong voor Jelle. Een half uur later een voorsprong van 3 pionnen en een veel belovende stelling. Op een gegeven moment vergaloppeert Jelle zich en verliest hij een Toren! Erg jammer. Maar we kennen de strijdlust van Jelle en dat leidde alsnog tot winst voor hem. Keurig gedaan Jelle! 1,5-3,5.

 

Tjerk mocht het aan bord 2 opnemen tegen de teamleider van Barendrecht. In het begin kwam Tjerk een pion achter te staan, maar hij had wel het initiatief. Tjerk staarde zich niet blind op het terughalen van de pion, maar zorgde er keurig voor dat de stukken van zijn tegenstander weinig tot geen bewegingsruimte kregen. Vervolgens alsnog de pion opgehaald en door een keurig eindspel de winst binnen gehaald. Stand 1,5-4,5.

Het eerste bord werd ingenomen door Theo. Theo speelde een zeer degelijke partij zonder risico´s en zonder vuurwerk. Toen ik dit met hem besprak gaf hij aan dat het teambelang ditmaal voor gaat op zijn anders toch wel gewaagde escapades op de 64 velden. Daarnaast moest Theo erkennen dat zijn tegenstander het spelletje helemaal snapt en de voorgenomen trucks geen kans van slagen kregen. Erg vervelend, aldus Theo. Eerst slaat Theo een remiseaanbod van zijn tegenstander nog af, maar naar mate de tijd verstrijkt accepteert hij om 11uur alsnog het remise aanbod. Stand 2-5.

 

Tenslotte aan bord 7 Ben Balm.

Na 2 uur schaken constateer ik nog een erg vol schaakbord. Op de damevleugel heeft Ben wel netjes een dreigend paar doorgeschoven pionnen kunnen creëren. De 35 zetten kon Ben net binnen de gestelde tijd behalen, maar van enige tijdnood kon je toch wel spreken. Weliswaar waren de doorgeschoven pionnen inmiddels echte vrijpionnen geworden en had Ben daarnaast ook nog kwaliteitswinst en 1 pluspion kunnen boeken, maar de klok bleek zijn grootste tegenstander! Uiteindelijk kon Ben remise claimen op basis van 3 x dezelfde stelling op het bord. De stelling rechtvaardigde eigenlijk wel winst, maar de resterende tijd zou onherroepelijk verlies met zich mee hebben gebracht. Op zich dus een rechtvaardige uitslag.

Hiermee is deze strijd met een eindstand van 2,5 – 5,5 in het voordeel van SVN 3 beslist.

M´n complimenten voor dit zeer strijdvaardige team! Ga zo door.

 

De volgende uitdaging is de thuiswedstrijd op dinsdag 3 november tegen het uit de 2e klasse gedegradeerde  5e team van Charlois Europoort.

 

Teamleider: Hans Dijkers

Leave a Comment