Zwakke vertoning Tweede Team maakt doelstelling duidelijk

Dinsdag 9 februari mocht het tweede op volle oorlogssterkteaantreden tegen het derde van Spijkenisse, op papier een redelijk gelijkwaardigteam.

 

Een vroege ronde langs de borden leerde dat onze witspelerser goed uit waren gekomen en de zwartspelers gedegen tegenspel hadden;uitzondering was Bert die in het Tweepaardenspel 4…g6 op het bord toverde enhiermee in hogere zin verloren kwam te staan. Hij moest twee pionnen inleverenen ging er toen nog eens voor zitten.

 

Johan zette zijn Engelse partij tegen de sterkste Deceuninckrustig op om zelf vooral geen averij op te lopen en te zien waar zwarte zwakteszouden gaan ontstaan. Han stond na de opening best goed met zwart: in eenstrategisch lastige stelling was het wel zoeken naar het juiste plan. Leen hadvanuit de opening het initiatief, hoewel zijn tegenspeler goed bleef meespelen.Wim kreeg in een klassieke Siciliaan de karakteristieke zwakkerepionnenstructuur, maar ontworstelde zich hieraan knap. Jeroen kreeg vanuit deopening het initiatief en ruimte om de zwarte koning te gaan bestoken. Ikspeelde met zwart en won al snel een pion en kreeg een mooie stelling in eenleuke open partij.

Joost speelde een erg goede partij: vanuit de opening namhij zijn tegenstander in een wurggreep en benutte de geboden kansen waarna hetsnel uit was: prima gespeeld Joost! 1-0, het begin van een mooie avond?

 

Binnen een half uur na de mooie zege van Joost was deze hoopvervlogen. Bert knokte zich goed terug in de partij, maar kreeg zijn pionnenniet meer terug en verloor. Han kon het juiste plan niet vinden en werdlangzaamaan weggedrukt en verloor ook: zijn tegenstander profiteerde optimaalvan de gecreëerde ruimte door het centrum en er was geen houden meer aan voor Han.Ik beleefde de zwartste avond van het seizoen: mijn dame werd aangevallen en inplaats van deze rustig te verplaatsen dacht ik na hoe ik mijn mooie stellingging omzetten in winst en deed alvast mijn 2e zet in dit plan…: ditkostte de dame en hoewel ik nog even tegenspartelde kreeg ik niet meer terugdan een toren en moest even na de 1e tijdcontrole opgeven: wat een deceptie!Een dame weggeven op dit niveau?! Bord 1 is hiermee vacant voor volgendseizoen…!

 

Niet lang hierna moest ook Johan opgeven: hij speelde eenprima partij en wist bijna te profiteren van de pogingen van zwart via hetcentrum in een gelijkwaardige stelling het initiatief te grijpen. Johan vergatjammerlijk te profiteren en een kwaliteit te winnen. Het gevolg was dat Johanzelf een pion verloor die in het toren en dame eindspel niet te houden bleek.Toen ook Jeroen hierna moest opgeven waande ik mij in een slechte film: hoe kondit allemaal?! Jeroen bleek op zet 20 een fout te hebben gemaakt die hemuiteindelijk een kwaliteit kostte. Actief tegenspel leek de partij te redden,maar toen zwart aan Jeroens’ greep wist te ontkomen kon hij toch de partij naarzich toe trekken. Jammer dat het sterke optreden tegen CSV nog geen vervolg maghebben, Jeroen!

 

Leen leek nog wel op een zege af te koersen. Helaas kon hijzijn pluspion niet houden, waarna er niet meer inzat dan een remise. Willemhield na zijn ontworsteling goed stand, hoewel Willem toch lastig leek te staanin het toreneinspel: hij hield deze keurig binnen de remisemarges waardoor we met2-6 werden afgedroogd. Keurig gespeeld Willem!

 

Het perspectief voor dit seizoen is hiermee wel heldergeworden: handhaven is het devies en de volgende wedstrijd tegen De Witte Dameis cruciaal en voor minstens 5 spelers een mooie gelegenheid zich te revancherenvoor deze zwarte avond, voor ‘eigen publiek’ nog wel… de zorg van Bert brengtons nog weinig geluk dit seizoen, we hebben gelukkig nog een avond…

Leave a Comment