Tweede knokt zich naar eerste zege

 


Dinsdag 21 september trad ons tweede team aan voor haar 1e RSB wedstrijd. Het werd een thriller tegen een op papier gelijkwaardige tegenstander Hendrik Ido Ambacht I (HIA).

 

Rond half tien pakten donkere wolken zich samen boven ons team. Niemand stond beter en meestal lopen deze avonden niet goed af… het zou gelukkig anders lopen door de rechte rug van diverse spelers.

 

Bart maakte zijn debuut op een passend bord voor hem, het eerste. Beide spelers deden erg lang over hun eerste 10-15 zetten: de partij was vanuit de opening meteen complex. Bart had de nodige openingsproblemen op te lossen en zijn tegenstander wist hem telkens tot stevig nadenken te dwingen. Rob speelde met wit een Koningsindiër die zwart voortvarend aanpakte. Het kleine plusje vanuit de opening vervaagde snel en het lichte strategisch plusje viel teniet bij de pion die in de doos moest na een onnauwkeurige zet en al helemaal na verlies van een kwaliteit.

 

Ik had mijzelf op 3 gezet na het fiasco van het vorig seizoen. Een boeiende opening leverde HIA’s meervoudig clubkampioen goede aanknopingspunten voor aanval: ik moest erg op mijn tellen passen om niet te worden overlopen, al had ik daarvoor wel een pion ‘gekregen’.

 

Leo had niet zijn avond op 4: zijn tegenstander pakte Leo’s Engelse systeem stevig aan en Leo vergaloppeerde zich aan het begin van het middenspel wat hem een kwaliteit en een pion kostte. Leo rechtte gelukkig nog even de rug en ging er nog eens goed voor zitten en kreeg zowaar wat spel.

 

Han kreeg op 5 een rustiger opzet van de partij van de witspeler te verwerken, maar moest toch terug en verloor al gauw een pion. Wit bleef het betere van het spel houden en het zag er lastig uit voor Han.

 

Willem speelde een behoedzame partij. Het middenspel oogde licht beter met een iets actiever loperpaar, maar een goede weg naar winst bleek onvindbaar, daar zijn tegenstander alles goed pareerde. Nadat alle zware stukken van het bord waren verdwenen en het loperpaar aan beide kanten werd gehalveerd, kwam Willen melden dat hij het wel welletjes vond. Met aan beide kanten 5 pionnen, een loper en geen winstplan, mocht Willem instemmen met het remisevoorstel van zijn tegenstander.

 

Bert kwam met zwart nu eindelijk eens niet beroerd uit de opening in een RSB-partij: concentratie loont! Bert kwam geen moment in gevaar en alle lichte stukken verdwenen aan beide kanten in de doos. Met alleen zware stukken op het bord en geen gevaar, vroeg ik Bert nog even door te spelen gezien de ‘donkere wolken’ elders…

 

Boven Hans’ bord op 8 hing zo’n donkere wolk. Hans speelde gewaagd, zoals we van hem gewend zijn: een open f-lijn leverde helaas niet het gewenste rendement op en Hans moest terug, door zijn kwetsbare stelling. Zijn tegenstander miste echter diverse dodelijke voortzettingen, waarna een toreneindspel resteerde met een pion minder. Het remisevoorstel moest Hans dan ook maar aannemen.

 

Han zorgde ondertussen voor een mooie opsteker: zijn tegenstander was gaan klungelen en Han profiteerde daar mooi won en won een kwaliteit. Toen Han ook met dame en toren de koningsveste binnendrong, zag zijn tegenstander dat mat in 2 onontkoombaar was. Met geduld en keurig gespeeld, Han!

 

Even later viel ook de beslissing op bord 3: ik wist tegenkansen te creëren waarna wit zetherhaling kon forceren. Het vermijden hiervan leek te risicovol en niet goed te overzien achter het bord.

 

Helaas werd de stand onverwacht gelijk getrokken. Bert onderschatte de kansen van zijn tegenstander, speelde even te passief en zijn tegenstander kwam genadeloos met toren en dame binnen bij de koning, waarna Bert toch moest capituleren. Alleen de borden 1, 2 en 4 resteerden nog. Rob wist ondanks het mindere materiaal zijn tegenstander tot lang nadenken te dwingen en drukte zijn tegenstander naar achteren met een machtig loperpaar. In de tijdnoodfase maakte Rob de materiële achterstand meer dan goed en deed vaak de beste zetten die de balans langzaam aan in zijn voordeel deed uitslaan. Rob won dan ook verdiend: mooi gespeeld!

 

Hoewel Leo zich lang staande had weten te houden, had hij ook veel tijd verbruikt. Leo wist zwarts’ koning naar het midden te jagen, maar kon geen echte tik uitdelen. Zwart won ook wat pionnetjes. Na het terugwinnen van een kwaliteit resteerde een dame eindspel waarin Leo helaas niet meer de tijd had zijn dame de juiste positie te geven, waarna een afruil werd geforceerd en winst een koud kunstje was. Met een tussenstand van 3,5-3,5 drong iedereen zich samen rond het eerste bord. Bart ging uitstekend om met zijn beperkte tijd. Een tussenstand van 7 minuten voor Bart en 14 voor wit, werd langzaam aan omgedraaid. Bart wist met een machtig paard de witte hersencellen dusdanig te kraken dat deze veel meer tijd verbruikte en minder kwam te staan. Koelbloedig en krachtig bleef Bart in het late middenspel de druk erop houden met goede zetten waarna de tijdnood de witspeler noodlottig werd. Wat een prachtdebuurt, Bart!

 

Een avond waarop diverse slechtere stellingen niet werden verloren of tot remise gebracht zegt veel over onze veerkracht: de volgende tegenstander is een degradant uit de tweede klasse. Het zou zo maar kunnen dat dit een vroege sleutelwedstrijd wordt!

 

 

Leave a Comment