Beslissing wedstrijdleider

Via deze weg deelt de wedstrijdleider de volgende beslissing mee:

Datum beslissing: 28 augustus 2012

Martin Kraay heeft na de ALV te kennen gegeven de club te verlaten. Het aantal deelnemers in groep B wordt daardoor 13 in plaats van 14. In de ALV is besloten dat de groep na voltooiing van de competitie zou worden opgesplitst in 7-7. Dit wordt nu 6-7. De 6 best geplaatsten gaan zodoende strijden om de twee promotiegroepen naar groep A. Reden voor deze keuze is, dat het afmaken van de promotiegroep belangrijker is dan het afmaken van groep C. Met minder spelers is daar meer kans op. Er was al geloot voor de plaatsen in groep B. Ik heb besloten de loting niet opnieuw te doen, maar de opengevallen plaats van Martin (plaats 1) in te laten nemen door Ben Balm, die op plaats 14 geloot was.

Tegen deze beslissing kan binnen twee weken schriftelijk bezwaar worden aangetekend bij het bestuur. Het bestuur doet zo snel mogelijk daarna uitspraak ten aanzien van het bezwaar.

Leave a Comment