Op het nippertje remise voor het tweede team!

Het tweede team speelde dinsdag jl. tegen WSV2.
Leen en Ben hadden, op verzoek van WSV, de week daarvoor al vooruit gespeeld tegen vader en zoon Zuremond. Op beide borden was weinig spektakel waar te nemen. Twee remises waren een logisch
gevolg.

De spanning in tweede ronde was groter.
Theo, met zwart aan bord zeven, beëindigde als eerste zijn partij. In de vijfde zet offerde wit zijn loper op f7. Meestal is Theo in voor het spelen van een gambiet, maar als je het tegen krijgt dan zet het je wel aan het denken. Theo loste het probleem bekwaam op en na het afruilen van de dames was de stelling zo uitgedund dat beide heren na 13 zetten tot remise besloten.

Han speelde met zwart aan het derde bord en kreeg een Spaanse partij voorgeschoteld. Na de 13 e zet stonden alle stukken nog op het bord. Wit kreeg wat meer ruimte en het loperpaar. De strijd op de koningsvleugel ontbrandde. De druk op vooral f7 werd uiteindelijk te groot en Han moest helaas opgeven. De stand kwam daardoor op 1 ½ -2 ½

Hans speelde met wit aan bord 8. De zwartspeler verdedigde zich na e4 en Pf3 met c5 en d6. De stukken van Hans kwamen actiever te staan. Na ruim dertig zetten stond Hans nog slechts één pion voor. Een remise voorstel sloeg hij af. Hans wikkelde de partij verder prima af en won. Zijn punt bracht de stand weer in evenwicht (2 ½ – 2 ½ )

Jurian speelde met wit aan bord zes. Net als Hans kreeg ook hij de Siciliaanse verdediging tegen. De strijd ging enige tijd gelijk op. Jurian speelde het scherp en meende stukwinst te kunnen behalen. Het bleek een misrekening! Hij kwam een stuk achter, maar had wel
controle over de g-lijn. Dat bood lange tijd aanvalskansen. Een mooie strijd volgde. Zijn tegenstander Jan v/d Born, lang geleden lid van onze verenging, zag het somber in en voelde een matdreiging. Toch redde Jurian het niet. In grote tijdnood moest hij helaas capituleren. De stand kwam daarmee op 2 ½ – 3 ½.

Willem speelde met wit aan bord vier. Zettenlang zag het er degelijk en gelijkwaardig uit. Willem kreeg uiteindelijk het loperpaar en een iets actiever gepositioneerde koning. Beide spelers echter zagen geen kansen meer en kwamen remise overeen. De stand kwam daarmee op 3-4 en alle druk op de schouders van Robert aan bord vijf. Zou hij erin slagen de stand gelijk te trekken?

Robert speelde met zwart. Het werd een zeer open (d4-d5, e4-dxe4, Pc3-Lf5) en leuke partij. Wit rokeerde lang. Robert slaagde erin om twee pionnen voor te komen. In de eindspelfase had Robert zijn pionnenvoordeel nog steeds. Het ontbrak hem echter aan de tijd om zijn voorsprong weloverwogen te kunnen verzilveren. Zwart maakte het hem lastig door het doorschuiven van de pionnen te verhinderen. Strijdend binnen zijn laatste minuut en ogenschijnlijk zeer beheerst sleepte Robert zijn winstpunt binnen.

Hulde Robert, je was de held van de avond! Het gelijke spel van 4 – 4 was daarmee veiliggesteld.

Leave a Comment