Nieuwerkerk aan den IJssel 2 –De Willige Dame 2

Dinsdagavond 6 februari 2018 mocht Nieuwerkerk gastheer spelen voor de heren van het 2e team van de Dordtse Schaaksociëteit De Willige Dame. Het verslag van Cees Klein over het treffen tussen de topteams van beide verenigingen op 14 december 2017 geeft een bepaald verwachtingspatroon van de tegenstanders. Hieraan werd volledig voldaan! 8 stuk voor stuk sympathieke schakers op leeftijd.

Aan bord 7 trof Hans Dijkers Han van Gorkom. Hans ging opportunistisch van start maar kwam al snel van een koude kermis thuis. Na 19 zetten kon hij zijn tegenstander met een zeer verdiende overwinning feliciteren. De aanval was zodanig opgezet, dat er van diverse kanten matdreigingen ontstonden waaraan Hans door een verdwaalde (blijkbaar onwillige) Dame niets kon doen. 0-1.

Aan bord 8 Joost tegen Wim Platje. De tegenstander van Joost had met de viertallencompetitie tegen Hans gespeeld en wist zich dat treffen nog uitstekend te herinneren. Een remiseaanbod had Hans destijds afgeslagen met de mededeling dat hij tot het gaatje wilde doorspelen. Ook toen ging de winst naar De Willige Dames….. Joost werd hiermee dus gewaarschuwd om bij een mogelijk remiseaanbod dit zeer goed te overwegen gezien deze ervaring. De partij van deze avond verloopt ogenschijnlijk goed voor Joost en staat uiteindelijk in een gewonnen stelling. Maar door even onoplettend een schaak van de tegenstander niet te zien, geeft Joost daarmee een stuk en dus de partij weg. Overbodig om te zeggen dat dit niet nodig was geweest, temeer daar Wim nog slechts 6 minuten speeltijd over had en Joost nog zeker een half uur de tijd had. Jammer! 0-2.

Aan bord 6 Ben tegen Fons Claessen. Om 10 uur een ongewone situatie bij Ben…..Ben heeft zowaar een kwartier minder tijd verbruikt dan zijn tegenstander in een gelijk opgaande strijd. Na verloop van tijd komt Ben met zijn sterke pionnen erg ver op de helft van zijn tegenstander en weet de partij keurig te winnen! 1-2.

Aan bord 5 treffen we Theo aan, die tegen de Willige Dame met de zwarte hoed (Nick Kimenai) mocht spelen. Nick is binnen gekomen met die hoed op en heeft hem ook niet afgezet. Hij bleef dus een duidelijk boegbeeld aan de zijde van de tegenstanders. Om half tien laat Theo zich ontvallen dat hij uitstekend staat. De 5e lijn van het bord in onbezet als een soort niemandsland. Voor de toeschouwer wordt hiermee een wederzijds respect aangetoond. Op het eind biedt Theo remise aan hetgeen na overleg werd geaccepteerd. Stand 1,5-2,5.

Om elf uur beginnen de tijdsperikelen een rol te spelen. Robert nog 5 minuten, Jurian nog 5 minuten, Willem nog 6 minuten en Lambert nog 4 minuten, en de tegenstanders nog ruim 10 minuten….

Aan bord 1 Lambert Wildemans tegen John van Waardenberg. Men gaat in deze partij zeer bedachtzaam te werk. Om kwart voor tien zijn er slechts 12 zetten gedaan en is er nog niets van het bord geslagen. Uiteindelijk komt het tot afruilen van bijna alle stukken, zodat ieder met 7 pionnen en een paard cq loper verder moest strijden. Gezien de tijdsperikelen stemden beiden er mee in om het op remise te houden. Stand 2-3.

Aan bord 4 Robert tegen de Willem Weerdesteijn. Om kwart voor 10 had Robert al een half uur meer tijd verbruikt dan zijn tegenstander in een gelijk opgaande strijd. Om 10 uur bij de 25e zet krijgt Robert de kans om zijn paard op f5 te plaatsen waarmee hij kwaliteit dan wel een stuk kon veroveren. Zijn tegenstander koos voor de kwaliteit. Daarnaast komt Robert ook nog een pionnetje voor, zodat je verwacht dat Robert de broodnodige winst snel kan binnen halen. Willem krijgt echter de kans om op te rukken met zijn b-pion, welke zelfs op promoveren komt te staan… Gelukkig weet Robert dit te voorkomen door eeuwig schaak te geven en daarmee remise te claimen. Ter nauwer nood een half puntje kunnen zeker stellen. Stand 2,5-3,5.

Aan bord 3 Jurian Wildemans tegen Cor Paans. Tot na elf uur was er sprake van een gelijk opgaande strijd. Door de tijdnood gedwongen moesten beide spelers op een gegeven moment op een hoog tempo gaan zetten, waardoor Jurian de gelegenheid kreeg om via een vork een stuk te winnen waarmee de winst uiteindelijk aan de Nieuwerkerkse zijde mocht worden bijgeschreven. Stand 3,5-3,5.

Tenslotte bord 2 bij Willem van der Wel, waar de beslissing moest vallen voor dit treffen. Willem speelde tegen Pearl Uyttenhove. Tijdens het spel moet Willem, terwijl hij opkeek, vaak gedacht hebben dat hij in de spiegel keek. In de jaren zestig zag Willem er namelijk exact hetzelfde uit, alleen waren de haarlokken toen blond in plaats van grijs. Maar dit ter zijde..Ook hier was er lang sprake van een gelijk opgaande strijd. Alleen de tijd was ernstig in het nadeel van Willem hetgeen hem op een gegeven moment zelfs 2 pionnen kostte. De compensatie voor Willem bestond uit kwaliteitswinst. Willem 2 Torens en zijn tegenstander 1 Toren en een Paard maar wel 2 pionnen meer…Door de vele zetten wist Willem zijn beschikbare tijd, welke al tot een halve minuut was gereduceerd, weer terug te brengen naar ruim 2 minuten. De tijd van de tegenstander was inmiddels geslonken tot 5 minuten. Willem vond de tijd rijp om remise aan te bieden, hetgeen zijn tegenstander zonder enige twijfel accepteerde! Pfffffffffff! Eindstand 4-4!

Al met al een mooi resultaat, als je er bij bedenkt dat Nieuwerkerk de bord 1 en 2 spelers , Han en Leen, deze dag moest missen. Het team blijft waarschijnlijk op de 3e plaats staan in klasse 3B. Dit is  wel afhankelijk van de nog te voeren strijd tussen Waddinxveen en Barendrecht/IJsselmonde.

Leave a Comment