Ockeloen vs Evengroen

Bord 2: Iroy Ockeloen (Barendrecht/IJsselmonde) vs Bernard Evengroen (SV Nieuwerkerk) 0,5 – 0,5

Volgens het archief heb ik al eerder een paar wedstrijden gespeeld voor SV Nieuwerkerk in de R-S-B Competitie. Omdat dit al weer twee seizoenen geleden is voelde deze wedstrijd toch als een soort debuut. Ik heb er enorm zin in om komend(e) seizoen(en) voor SV Nieuwerkerk uit te komen. Het voelde in Barendrecht ook weer heerlijk om me met een leuk team in de R-S-B sferen te begeven! Zeker ook omdat er op sportief gebied een flinke uitdaging ligt.

De opening

Ik dacht dat mijn partij begon met een voor mij bekende opening, het Morra-gambiet. Mijn ervaring daarmee is dat wit een geïsoleerde pion in het centrum krijgt waar zwart op kan spelen, waarbij wit wat meer activiteit heeft. Mijn tegenstander koos echter voor een onbekende en weinig gespeelde variant. Dit resulteerde in een stelling waarbij ik op de koningsvleugel en mijn tegenstander op de damevleugel met 4 tegen 2 pionnen kwam te staan. Op zet 10 waren onze koningen de enige twee stukken op de volledig geopende e- en d-lijn. Edo sprak me nog aan met de opmerking: “wat een gekke opening joh”. Dat kon ik alleen maar beamen.

Het middenspel

Al snel bleek één van mijn pionnen op de koningsvleugel ten dode opgeschreven. In ruil hiervoor probeerde ik snel mijn stukken te ontwikkelen om activiteit als compensatie te krijgen. In de partij dacht ik dat mijn activiteit goed tegenwicht kon bieden. Dit bleek slechts schijn, omdat allerlei tactische grappen niet werkten. Wat overbleef was een stelling waarbij ik een pion achterstond en mijn tegenstander met het loperpaar de activiteit overnam. Ik besloot met een paard op d8 en pionnen op witte velden, zo veel als mogelijk witte velden van mijn tegenstanders loper af te pakken.

Het eindspel

Mijn toren was het enige stuk die ik kon activeren. Dit leverde al snel een pion. Gevolg was dat mijn paard naar d6 gespeeld kon worden. Dit veld pakt meer dan d8 witte velden af en dekt nog steeds mijn enige zwakke pion op f7. Deze stelling is ongeveer gelijkwaardig en van teamgenoten mocht ik remise aanbieden. Mijn tegenstander had echter tijdnood en ik had het gevoel dat ik vrij risicoloos door kon spelen. Door te focussen op mijn pionnenmeerderheid op de koningsvleugel, ontstond er een vrijpion op de h-lijn. Later kwam daar de vrije f-pion bij. Mijn tegenstander zat echter ook niet stil en wist zijn c- en a- pion vrij te krijgen. Uiteindelijk bleek geen van de 4 pionnen de overkant te bereiken en werd besloten in remise.

Voor de puzzelaars…

Achteraf bleek dat ik de winst gemist had in de diagramstelling. Partij zetten: 54. … Pe5+ 55. Kd5 Pxc6 56. Txc6 Kb8 57. Ke4 h2 =

In de partij heb ik nagedacht over 54. … Pxh6 55. a7 Tg8

56. a8.D Txa8 57. Lxa8 Pf7 58. Kd4 Pg5 59. Lh1 Kd6 60. c4

In deze variant houdt wit door een actievere koning en de dreiging van de eigen vrijpion alles tegen. En eindigt de partij in remise.

Veel ingewikkelder en volgens de computer beter is 54. … f3!

De pionnen promoveren tegelijk, waarbij zwart mag beginnen door het schaak wat gegeven wordt. Al snel zal de toren op h6 gepakt kunnen worden en ontstaat er een eindspel met een toren meer voor zwart.

Leave a Comment