Sliedrecht een maatje te groot

Op 3 oktober begon voor Nieuwerkerk het externe seizoen. Na de handhaving vorig jaar, lijkt de klus dit jaar nog een stuk zwaarder te worden. Sterke tegenstanders zijn gedegradeerd uit de hoofdklasse en we zijn helaas een aantal spelers kwijtgeraakt.
Gelukkig zijn er altijd weer spelers die er vol voor willen gaan. De eerste match werd tegen en in Sliedrecht gespeeld.

Sliedrechts eerste degradeerde vorig jaar nipt uit de hoofdklasse en wil een jaar huishouden in de eerste klasse om direct terug te promoveren. Doordat Feyenoord speelde en een aantal andere persoonlijke verplichtingen waren drie invallers nodig. Een tactische opstelling werd daarom geprobeerd.

Robert Valk, één van de invallers, mocht op bord 2 plaatsnemen. Helaas werd het een vrij korte partij. Zijn tegenstander gooide er een koningsgambiet tegenaan. Dat bied mogelijkheden, maar een paar kleine foutjes zorgde ervoor dat Robert zijn koning uiteindelijk op d6 flink in de problemen kwam.

Hans Dijkers had, met zwart, ook een zware avond. Materieel gezien bleef het lange tijd gelijk, alleen een aantal stukken en pionnen kwamen wat in het gedrang. Zijn tegenstander maakte hier goed gebruik van en de torens zorgde uiteindelijk dat Hans zijn stelling werd opengebroken.

Han had ook een partij waarin hard werken helaas geen punten opleverde:

Op bord 8 met zwart kreeg ik een Engelse opening; vanaf zet 3 was ik uit mijn boek; ik houd helemaal niet van dat soort spel; achteraf bleek, dat we t/m zet 10 de bekende paden volgden. het bleef echter reageren en anticiperen op naderend onheil, zo kwam ik niet in mijn spel. Wit had een prachtpaard op d5 geposteerd, dat had ik meteen moeten afruilen, maar ik had een ander plan en op zet 23 al verdedigend ging ik in de fout, direct gevolgd door een breekzet die me een paard tegen 2 pionnen kostte èn een hopeloze stelling.
Na nog wat vruchteloos gespartel kon ik op zet 37 de vlag strijken.

Han Everaars (bord 8)

Op dit moment was het bij mij duidelijke dat we helaas geen stunt konden uithalen (ze waren immers op volle sterkte aangetreden). Iedereen mocht vanaf dit moment zijn eigen keuze maken: winnen mag altijd, maar ook een remiseaanbod mocht probleemloos worden aangenomen.

Het vierde resultaat viel bij ons op weer een zwart bord. Willem (bord 4) speelde een soort Grünfeld waarbij wit zijn pionnen iets verder kon doorspelen dan ik gewend ben. Wel was de stelling vrij solide en moest wit het nog maar even laten zien. Volgens de Sliedrechtse website won een mooie truc uiteindelijke de wedstrijd, waarschijnlijk doordat het taaie verdedigen op een gegeven moment teveel energie kost.

Vanaf dit moment kwamen de leukere uitslagen/stellingen voor ons naar boven. Johan speelde op bord 5 een leuke partij. De opening was wat onconventioneel, maar zorgde voor flink wat extra tijd en een prima stelling:

Mijn tegenstander gaf met zijn eerste zet ook al aan er een interessante pot van te willen maken.
Heel veel theorie kende ik er niet van, dus we maakten er maar het beste van. Aanvankelijk dacht ik wat initiatief te hebben, maar zwart counterde en op een zeker moment, moest mijn toren, die op d1 prima stond, weer terug naar f1. Niets bereikt dus. Daar we op dat moment al vrijwel met 4-0 achter stonden, mocht ik van Rob remise aanbieden. Mijn opponent wilde echter nog even doorspelen. Heel veel bereikte hij er ook niet mee en op een zeker moment gingen mijn paarden mooie posities innemen. Enigszins verrassend kreeg ik even later een remiseaanbod. Ik gaf aan er even over na te denken. Na een paar minuten vergeefs naar een mogelijkheid te hebben gezocht en al bijna geneigd het halve punt te nemen, zag ik na een minuut of zes een paardwending, die stukwinst opleverde.
Daarna was het nog flink oppassen om niet met een eeuwig schaak of zoiets de winst te missen, maar met allebei niet veel tijd meer, kon ik de winst binnenhalen, zij het dat ik drie zetten voordat ik de buit binnenhaalde, nog een mat in één overzag(!), omdat ik gefocust was op een manoeuvre die de dame zou winnen. Die manoeuvre lukte tenslotte en hij leverde niet de dame op, maar zou zelfs mat forceren. Een vermoeiende partij, maar een bevredigend resultaat.

Johan de Koning (bord 5)

Tom speelde op bord 7 weer een mooie partij met druk vanuit de opening zoals we van hem inmiddels in de interne competitie van hem gewend zijn. Zijn tegenstander bleek echter flink taai te zijn en wist naar een Dame + toren eindspel af te ruilen. De druk op Tom zijn stelling leek enorm, alleen eeuwig schaak zat nog in de stelling. Een mooie remise is het resultaat.

Arjan (niet Theo) Huijzer op bord 3 speelde lang een partij die in een remise kon resulteren:

Mijn idee om het Siciliaans eens anders aan te pakken heeft niet gewerkt. Zwart kon al vrij snel druk zetten op mijn witveldige loper en ik moest hard werken om niet in het nadeel te raken. Na wat onnauwkeurigheden over en weer leidde dit tot een toreneindspel met een pion minder. Theoretisch was het een remisestelling, maar met vijf minuten op de klok maakt het veel uit of je aan de goede of slechte kant van de stelling zit. Uiteindelijk vond ik het reddende plan niet.

Arjan Huijzer (bord 3)

Zelf probeer ik het maximale uit mijn contributie te halen. Na al lange partijen in de interne competitie was ik ook tijdens deze match de laatste die een score kon opschrijven. De opening bleek een herhaling te zijn van mijn partij tegen Johan dit seizoen. Mijn tegenstander speelde op zet 14 een andere zet en mijn vervolg bleek, thuis, de correcte voortzetting te zijn. Twijfel tussen vol in de aanval (h4 nadat g4 al was gespeeld) en toch de c-lijn dichthouden bleek de verkeerde keuze te zijn. Ik verloor een pion en moest vol aan de bak om er iets van te maken. Een paar kleine foutjes van mijn tegenstander gaf mij de mogelijkheid om in een gelijk lopereindspel te komen waarbij ik 1 en hij 2 pionnen had. Waarschijnlijk heb ik dit prima gespeeld. Na een flink aantal pogingen te hebben gepareerd werd er tot remise besloten.

Een 6-2 nederlaag lijkt enorm. Alleen wanneer we naar de gemiddelde sterkte van de tegenstander te kijken hebben we geweldig gespeeld. De volgende wedstrijd is een derby tegen CSV, dit zal ook pittig zijn maar zeker meer mogelijkheden bieden.

Leave a Comment