Mattie’s keek op de week

Dinsdag , voetbal in deze streken Feyenoord geheten – de tv ballenjongen van de avond. Wie rolt zijn schaakkuiten dan nog met goed verzoen dan naar buiten? Gene toch! Hoewel …

Dáár over verdroten paden licht een spoor, meerder zelfs. Ze zijn er en meer dan zo maar één zich aan het vulgairietijdsstempel der ballenjongens weten te onttrekken – niet onderuitzakken op banken ter ander Geldzaken, Bankvermogens het enig mogen is.

Wij hier in dit vehicel richten ons op ons zelve – beweging nog eigen kracht. Al beken ik bij deze, een schaker patst niet in een krachthonk maar strekt zijn benen gewoon buiten. Rapides zal het snellen deze avond. Waarbij de strijders die in het perk treden – koek en zopie voor gelaafd – het stof der strijdt verwaaid winnaar of onthoofd zal zijn; uittreden als Koning met zijne Dame of door de gloed der strijdt geveld roemloos einde.

Dan mag u nu de overwinnaars kennen: … Voor navolgende verliezer een kortingsbon van eigen vel ter delging amputatieschade.

Mattie Huijskens