Bestuur

Het bestuur in het jaar 2019-2020

Voorzitter Ben Balm voorzitter@svnieuwerkerk.nl
Secretaris Robert Valk secretaris@svnieuwerkerk.nl
Penningmeester Richard Zijleman penningmeester@svnieuwerkerk.nl
Wedstrijdleider (intern & extern) Han Everaars wedstrijdleider@svnieuwerkerk.nl, afmelden@svnieuwerkerk.nl

extern@svnieuwerkerk.nl

jeugdleider@svnieuwerkerk.nl
Webmaster Rob Hoogland webmaster@svnieuwerkerk.nl