SVN interne- en ladder-competitie

Voorlopig reglement interne competitie en laddercompetitie

Seizoen 2019-2020

Art.1 De interne competitie:

De interne competitie bestaat uit twee speelgroepen (A en B).
Per seizoen worden er twee speelrondes (winter- en zomercompetitie) gehouden.

Art.2 Speeltempo en doorgeven KNSB-rating

De partijen worden gespeeld volgens de RSB-norm; d.w.z.1.30 uur met 15 seconden increment per zet. De resultaten worden doorgegeven voor de KNSB-rating.

Art.3 Indeling van speelgroep (A en B)
Beide speelgroepen hebben, indien mogelijk, een oneven aantal spelers en zijn qua grootte gelijk (indien mogelijk).

Art.4 Plaatsing
De plaatsing bij aanvang van het schaakseizoen 2019-2020 geschiedt op basis van de dan beschikbare rating. Daarna is de promotie- en de degradatieregeling van toepassing.
De plaatsingsindeling in de beide groepen bij aanvang van een nieuw schaakseizoen (lees: wintercompetitie) geschiedt op basis van loting die wordt verricht door de wedstrijdleider.

Art.5 Indeling en kleurverdeling van de partijen

De wedstrijdleider deelt voor aanvang van de speelavond de partijen in. De kleurverdeling van een te spelen partij geschiedt aan de hand van een paringstabel. De paringstabel voor de zomercompetitie is gespiegeld t.o.v. die voor de wintercompetitie om te voorkomen, dat spelers elkaar in beide competities treffen met dezelfde kleuren.

Art.6 Promotie en degradatie

6.1 Aan het einde van de competities degraderen uit de A-groep de twee spelers met het minste aantal wedstrijdpunten naar de B-groep.

6.2 Uit de B-groep promoveren de twee spelers met het hoogste aantal wedstrijdpunten naar de A-groep.

6.3 Bij een gelijk aantal wedstrijdpunten geeft eerst de onderlinge uitslag, daarna de SB-score de doorslag.

6.4 De spelers die degraderen en promoveren nemen de vacante plaatsen in in de nieuwe groep: “B1” neemt de plaats in van “A-één-na-laatst” en “B2” die van “A-laatst”.

Art.7 Clubkampioenschap
Clubkampioen is de speler die in de A-groep, zowel in de zomer- als in de wintercompetitie, winnaar is geworden.
Indien er sprake is van verschillende winnaars, dan wordt in een kampioensmatch de clubkampioen bepaald.
In deze match spelen beide winnaars met zowel wit als zwart tegen elkaar. De kleurverdeling bij de eerste partij wordt geloot. De loting geschiedt voor aanvang van de eerste partij en wordt verricht door de wedstrijdleider. Bij gelijk eindigen worden er op een derde avond twee rapidpartijen (speeltempo: 20 minuten per partij per persoon met een increment van 10 seconden per zet vanaf zet 1) gespeeld. Indien de stand dan nog gelijk is, zal er direct na afloop van de tweede rapidpartij worden gesnelschaakt (speeltempo: 5 minuten per speler per partij geen increment). Er wordt steeds een serie van twee snelschaakpartijen gespeeld, totdat één speler in die twee partijen meer dan 1 punt behaald. De winnaar wordt tot clubkampioen van het schaakseizoen uitgeroepen.

Art.8 Tussentijdse in- en uitstroom

8.1 Instroom
Indien het instromen van een nieuwe speler de lopende competitie niet verstoord, kan de wedstrijdleider beslissen een speler in de A- of B-groep te plaatsen.
Indien de plaatsing een lopende competitie wel zal verstoren, dan   wacht de speler op de start van een nieuwe competitie.

8.2 Uitstroom/Afwezigheid
Indien een speler zijn competitie niet afmaakt, dan vervallen alle punten die in zijn partijen gescoord zijn.

Art.9 Deadline
Alle partijenvoor dewintercompetitie in het seizoen 2019-2020 moeten gespeeld zijn op 4-02-2020 en voor de zomercompetitie op 16-06-2020.

Art.10 Laddercompetitie

10.1 Spelers die op een speelavond niet kunnen worden ingedeeld voor de interne competitie krijgen, indien mogelijk een partij in de laddercompetitie.

10.2 In de laddercompetitie spelen we ook volgens het RSB-tijdsregime. (1,5 uur +15sec per zet per speler).

10.3 De wedstrijden in de laddercompetitie worden, in tegenstelling tot die van de interne competitie, niet doorgegeven aan het KNSB-ratingsysteem.

Art.11 Onvoorziene zaken
Indien er zaken zijn waarin dit reglement niet voorziet, is wedstrijdleider   gemachtigd naar eigen inzicht te handelen.

Evaluatie
Evaluatie van de interne competitie zal plaats vinden op de ALV, bij aanvang van het seizoen 2020-2021.