Dordrecht 3 vs SVN 1

Er was wat oefening voor nodig maar tijdens de tweede uitwedstrijd werd dit keer wel de juiste plaats aangekondigd: Dordrecht. Iedereen was ruim op tijd aanwezig in de Crabbehoeve. Een locatie waar enorm veel geschaakt wordt. Naast ons eerste werden nog twee matches gehouden (een viertal en een bekerteam) en bleef er nog een groot aantal interne wedstrijden over. Mooi om te zien.

Op voorhand werd gesteld dat we deze avond winnend af moesten sluiten. Dordrecht stond op 0 punten en wij hadden goede resultaten neergezet. Helaas blijkt het niet altijd zo eenvoudig te zijn. Verder dan 4-4 kwamen we niet. Een verslag van de verschillende borden.

Bord 1 Rob Hoogland
Zelf had ik een soepele partij. Een Grünfeld kwam op het bord en een leuke scherpe variant. Mijn tegenstander dacht op zet 8 met e5 nog meer druk toe te voegen. Helaas voor hem kon ik met een stukoffer twee pionnen winnen. Het stukoffer werd, consequent, echter niet teruggegeven. Die variant had ik ook doorgerekend en dit was nog iets problematischer. De koning van zwart kwam in het midden vast te zitten en op zet 17 kwam, zeer sportief van de tegenstander, mat op het bord.

Bord 4 Jeroen Eijgelaar
Als tweede was Jeroen klaar met een remise:

Na 17 zetten kreeg ik een remiseaanbod. De stelling was in evenwicht en de kritieke fase moest nog beginnen. Wel gebruikte ik ca 15 min tijd om mijn volgende zet te verzinnen en over het remiseaanbod na te denken. Ik had eerst nog niet door dat mijn tegenstander naar zijn vrouw in het ziekenhuis was gegaan. Dit in overweging genomen besloot ik het remiseaanbod na enige tijd alsnog aan te nemen.

Na deze twee scores leek het de goede kant op te gaan voor het team. De borden waren, alles bij elkaar opgeteld, redelijk in evenwicht.

Bord 8 Han Everaars
Han had een scherpe partij waarin hij, met zwart, een koningsaanval opzette met h5 & g5. Zijn tegenstander deed hetzelfde aan de damevleugel waar een aantal extra pionnen beschikbaar waren. Tijdens de partij verloor Han helaas zijn g5 pion waarmee de aanval over was. De aanval van de tegenstander bleken wel voor een onhoudbare druk te zorgen. Uiteindelijk deed een aftrekaanval, met stukverlies tot gevolg, Han de das om.

Bord 2 Bernard Evengroen
Mijn tegenstander opende met een weinig gespeelde variant in het Siciliaans. Ik had het idee wat onder druk te staan, maar kwam in het middenspel goed onderuit. Terwijl ik pas in het middenspel een pion in het centrum wist te krijgen, was ik daar wel de baas. Ik besloot mijn paard op het sterke veld e4 te zetten. Dit veld kon niet meer bedreigd worden door een witte pion. Mede hierom besloot mijn tegenstander dit sterke paard direct te ruilen waarna ik een sterk vrijpion overhield. Het nadeel was dat de zwarte velden ronduit zwak waren. Met mijn witveldige loper en vrijwel alle pionnen op witte velden beloofde het een zware klus te worden om de druk op te voeren. Hoewel dit ook niet lukte kon ik met twee torens op de tweede rij komen. In deze fase stond ik beter, maar op in de scherpe stelling verrekende ik me en koos voor een verkeerde variant. De uitkomst was direct remise.

Bord 6 Arjan Huijzer
Arjan kwam iets minder uit de openen en gaf tijdens de partij aan dat er waarschijnlijk een flinke afruil van de stukken zou komen met 0 spel als resultaat. Gelukkig deed de tegenstander dit niet helemaal correct en kon Arjan de enige open lijn bezetten. Tijdens de partij deed Arjan er alles aan om iets meer dan een halfje binnen te halen. Een nette verdediging van de tegenstander zorgde er echter voor dat het punt werd gedeeld.

Bord 5 Johan de Koning
Kwam zeer tevreden uit de opening met eigenlijk een ideale versie van zijn opening. De tegenstander had een zwakke d6 pion waar flink de druk op kon worden gezet. Enige tijd later kon een kwaliteit worden gewonnen. De tegenstander maakte op dat moment (zet 25) de keuze om vol voor de aanval te gaan en maakte er een torenoffer van. De aanval werd vakkundig gepareerd en stukje bij beetje de druk afgebouwd. Een nette overwinning volgde.

Bord 7 Lambert Wildemans
Een iets passieve, maar degelijke, opening zorgde voor een gelijkwaardige stelling waarbij ik als toeschouwer nog de vraag heb of Pxd5 ergens mogelijk is geweest (laat maar weten Lambert!). Zijn tegenstander wist goed gebruik te maken van de gesloten pionnenstructuur door hier omheen te spelen en een aanval op de koning op te starten. Doordat de pionnen enigszins in de weg stonden moesten er een aantal concessies worden gemaakt. Uiteindelijk kwam ook nog de dame om de hoek kijken bij de aanval en was de partij een paar zetten afgelopen.

Bord 3 Edo Pouwelse
Met de stand 3,5-3,5 stond de druk er vol op bij Edo in het eindspel. Gedurende de partij is volgens mij het voordeel een aantal keer heen en weer gegaan tussen de spelers. Maar rustig als Edo is, wist hij toch een pionnetje te winnen. Een mindere pionnenstructuur zorgde echter voor tegenspel van de tegenstander. In het eindspel blijft Edo natuurlijk altijd gevaarlijk. Met beide slechts een toren en een aantal pionnen op het bord, manoeuvreerde Edo dusdanig handig dat hij twee extra pionnen wist buit te maken en een vrije a-pion. Zijn tegenstander was echter ook handig, met een actie op de 8e rij activeerde hij zijn toren waardoor Edo in remise moest berusten.

Leave a Comment